४७ करोड किलोमिटरया यात्रालिपा अमेरिकी अन्तरिक्ष यान मंगल ग्रहय् थ्यन

४७ करोड किलोमिटरया यात्रालिपा अमेरिकी अन्तरिक्ष यान मंगल ग्रहय् थ्यन

फागुन ७ - अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाया अन्तरिक्ष यान मंगल ग्रहय् अवतरण यागु दु ।

नेपाली ईकथं शुक्रबाः सुथसिया २:४५ ताईलय् पर्सिभिअरन्स रोभरं मंगल ग्रहया सतहलय् अवतरण यागु विविसीइ धागु दु । सन् १९७० लिपा मंगल ग्रहय् जीवनया सम्भावना मालेगु नासाया थ्व न्हापांगु कुत खः।  ६ गः घचाः दुगु अमेरिकी अन्तरिक्ष यान पर्सिभिअरन्स ७ लाया दुने ४७ करोड किलोमिटर यात्रा याना मङ्गल ग्रह थ्यंगु खः । अन्तरिक्ष यान मंगल ग्रहलय् अवतरण यायेन्हय् वैज्ञानिकतयसं तसकं थाकुगु चुनौती मङ्गल ग्रहया सतहलय् सुरक्षित अवतरण यायेगु हे जुगु धागु खः।

सफल अवतरणलिसें क्यालिफोर्नियाय् दुगु कन्ट्रोल सेन्टरय् अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासाया वैज्ञानिकत लयतागु खः । अन्तरिक्ष यानं मंगल ग्रहलय्  जीवन दु÷मदु धकाः नी न्हापांलाक्क अध्ययन याइ।

आःतक मङ्गल ग्रहलय् १४ मिशनं अवतरण यायेगु कुत यागुलिइ ८ गू जक ताःलागु खः ।