थिमि करुणामयया न्हवं थुगुसिइ मजुल

थिमि करुणामयया न्हवं थुगुसिइ मजुल
फाइल किपाः

जेठ १२ - थुगुसिइ थिमि करुणामयया न्हवं जुइमफत । मध्यपुर थिमिया दथुइ बालकुमारीइ दुगु करुणामयया देगः लागाय् दँय् दँस तछलाथ्व पारु खुन्हू सनिलय् न्हवं जुइगु खः ।

तर थुगुसिइ  कोरोना संक्रमण पनेत लकडाउन तयातगुलिइ तछलाथ्व पारु  शनिबाः थिमि करूणामयया न्हवं मजुगु खः।  थ्वलिसें न्हवंलिपा यायेमाःगु फुक्क धार्मिक ज्याखँ न मजुइगु जुगु दु । सिथि नखः खुन्हू थिमि करुणामयया जात्रा यानाः पुलां थिमि देय् चाःहिकीगु परम्परा दुगु खः ।

आ वइगु जेठ १५ गते थिमीइ करुणमयया जात्रा मजुइगु जुगु दु।