स्वनिगलय् कोरोना सङ्क्रमितया ल्याः १ लखं मल्यात

स्वनिगलय् कोरोना सङ्क्रमितया ल्याः १ लखं मल्यात

मंसिर ५ - स्वनिगलय् कोरोना भाइरसं सङ्क्रमित जुपिनिगु ल्याः १ लखं मल्याकं थ्यगु दु। वंगु २४ घाै दुने स्वनिगलय् १,१०७ म्ह सङ्क्रमित थप जुसेलिइ ल्याः १,००,८७२ थ्यगु खः । 

शुक्रबाः येँय् ८६३, यलय् १७४ व ख्वपय्  ७१ म्हसित सङ्क्रमण जुगु स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयं धागु दु। येँय् आःतक ८१,५८८, यलय् ११,९४८ व  ख्वपय् ७,३३६ म्हसित सङ्क्रमण पुष्टि जुगु दु।

शुक्रबाः देयन्यकं १,९४५ म्हसिके सङ्क्रमण खनेदसेलिइ सङ्क्रमितया कुल ल्याः २,१६,९६५ थ्यगु दु।