पाटन अस्पतालय् यलया कोरोना सङ्क्रमित सित

पाटन अस्पतालय् यलया कोरोना सङ्क्रमित सित


भदाै १४ - यलया पाटन अस्पतालय् थप छम्ह कोरोना सङ्क्रमित सिगु दु।

म्हिगः बहनी १० ताइलय् वंगु साउन २८ गते निसें पाटन अस्पतालय् वास याकाच्वम्ह  यलया २९ दँया मिजं उपचारया झ्वलय् सिगु स्वास्थ्य ज्याकुं यलं धागु दु ।