ज्वाला नरसिंह देगः जीर्णोद्धार यायेत ४७ ताजिया न्हूगु अप्पा दयेकिगु

ज्वाला नरसिंह देगः जीर्णोद्धार यायेत ४७ ताजिया न्हूगु अप्पा दयेकिगु
सानो पाइला, सामाजिक संजाल

माघ २६ - यलया मंगल लायकु लागाय् दुगु ज्वाला नरसिंह देगः जीर्णोद्धार यायेत ४७ ताजिया न्हूगु अप्पा दयेकिगु जुगु दु।

न्हापा दुगु अप्पा देग जीर्णोद्धारय् प्रयोग यायेमछिगुलिइ न्हूगु दयेकेत्यगु खः। देगया  बुर्जा थुनेगु झवलय् १०८ ताजिया अप्पा लुगु दु। उकिमध्ये ४७ ताजिया न्हूगु अप्पा दयेकेमागुलिइ छगू–छगू नमूना लिकया दयेके बियागु धकाः साइट इञ्जिनीयर प्रणाम होरां धयादिल । अप्पा  घरायसी प्रयोजनय् प्रयोग याइगु सिबे पाःगु व चिपाः जुगुलिइ दयेकेत नं न्हूगु ताँचा दयेकेमाःगु वयकलं धयादिल। बुर्जा क्वय् याःगु बिम लेभल थुंबलय् आः ४७ ताजिया न्हूगु दयेकेमाःगु खनेदुगु खः । जीर्ण जुगु फुक्कं भाग थुथुं वंगु इलय् अझ एक तिहाइ न्हूगु दयेकेमाःगु अनुमान याःगु होरां धयादिल ।

न्हापा देगलय् प्रयोग जुगु ल्वहँ, सिँ थज्यागु सामान हाकनं प्रयोग याये छिनिगु वा मछिनिगु धइगु खँ थुनेधुक्का तिनी सिइदइगु मंग टोल सुधार सङ्घया अध्यक्ष किरणमान प्रधानं धयादिल। देगः निर्माण यायेत महानगरपालिकां २० लख तका उपलब्ध याकुगु खः ।

अथेहे थनिनिसें देगलय् स्काफोल्डिङया ज्या याना बुर्जाया भाः थुना क्वफायेगु व २, ३ लाय् न्हूगु अप्पा तयार जुया वलकि देग दनेगु ज्या शुरु जुइगु काठमाडौँ भ्याली प्रिजर्भेशन ट्रष्ट (केभिपिटी)का देशीय निर्देशक डा रोहितकुमार रञ्जितकारं धयादिल।