पुंचली भुजा ब्वःया यलय् येँन्या: क्वचाल

पुंचली भुजा ब्वःया यलय् येँन्या:  क्वचाल
तस्विर: रामराजा बज्राचार्य/ नेपालमण्डल टेलिभिजन


असोज ६ - यलय् पुंचली भुजा ब्वःया येँन्या:नख: क्वचागु दु। येँन्या:या दकलय् लिपांगु दिं म्हिगः बहनी पूर्णचण्डी पुंचली द्यःथाय् भुजा ब्वःगु खः ।

पुंचलिइ तत:ग्व:गु भुजा ब्वया: यलय् येँन्या: नख: क्वचायेकिगु खः। थथे भुजा ब्वइगु दिनय् वा वल धा:सा किसानतयसं दुकाइगु वा-बाली नं वां दाइ धैगु जनविश्वास दु। मलखं मकयमाः धकाः दँय् दसं ८४ व्यंजन तयाः दयेकातःगु'  भुजा पुन्चली तइगु खःसाः भुजाःया मुख्य विशेषता मलःमरी खः।

अथेहे म्हिगः पुंचली द्यःयात तुइलाक्वनिसें जात्रा यानाः देगलय् विज्याकूगु दु। थौं देगं जात्रा यानाः बलिह्मय् (बकनिह्म) कूल, अर्थात यलया तलेजु पूजारीया कूलमध्ये दकलें थकालीम्हसिगु छेँय् गा:बहालय् विज्याकिइ। पुन्चली भूजालिसें द्यःया जात्रा यलया राजोपाध्याय्तय्गु ६ कूल मध्ये ३ गू कूलं यानावयाच्वगु दु। स्वथ/मण्डिछेँ कूल (मंगया मणिछेँ/मू:छेँ आगंलिसें सम्वन्धित कूल), बकनिह्म कूल((यलया तलेजु पूजारीलिसें सम्बन्धित कूल) व वलानिह्म कूल ( पूर्णचण्डी देगः व  कृष्ण देगः पूजारीलिसें सम्वन्धित) कूलं यानावयाच्वगु दु। पूर्णचण्डी द्यःया पुजारीया छेँथासं निगः भुजा तयेमाःगु परम्परा दु। थ्व निगः भुजा द्यःथाय् हयेधुक्का तिनि मेगु ठासं भुजा हइ।

थ्व जात्रालिसें पुंचली भुजा थगुने कोरोना महामारीका कारणं दिउगु खसाः थुगुसिइ स्वनिगःया यक्व जात्रा संचालन यासेलिं थ्व नं संचालन याःगु खः।

पुंचली भुजालिसें यलया येन्या नखः म्हिगः क्वचागु खः।  यलय् प्यन्हु येँन्या: हनीबलय् प्यम्ह मुख्य भिन्द्य:या पुजा याइगु ख:। दँयदँसं यंलाथ्व अष्टमी खुनु हे यलया थीथी त्वालय् यँमा:द्य: स्वनेगु चलन दु। येँन्या: ज्व:छिं यलया थीथी गणेद्य:या देग:यात समा: याना: थीथी परम्परागत कलाकृति ब्वयगु नं चलन दु।