थौं सिल्लाथ्व पञ्चमी, श्रीपञ्चमी

थौं सिल्लाथ्व पञ्चमी, श्रीपञ्चमी

फागुन ४ - थौं सिल्लाथ्व पञ्चमी, देन्यंक ससुमाजु पुजयाना श्रीपञ्चमी हनाच्वंगु दु। ल्हाःतय् वीणा व सफू ज्वनातःम्ह विद्याया देवी सरस्वतीयात भारती, शारदा, हंसवाहिनी, जगन्माता, वागिश्वरी, कौमारी, वरदायिनी, बुद्धिदात्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा व भुवनेश्वरी थुज्वःगु नामं नं म्हसीकेगु याः ।

विद्या व सिर्जनाया देवी जूगुलिं विशेष यानाः साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक व विद्यार्थी थःपिनि कला–साधनाया वस्तु कलम, कापी, कुची व वाद्ययन्त्र आदियात सरस्वतीया रूपय् पूजा–आराधना याइ। थौं हे नेवाः ख्यलय् महामञ्जुश्रीयात नं पुज्याइ । महाचीनंंनिसें थ्यंकःवःम्ह महामञ्जुश्रीयात म्हिगः बहनि हे स्वनिगःया थी थी महामञ्जुश्रीया देगलय् वसपोलया पाली चिकं बुकेगु नं परम्परा दु। येँया स्वयम्भूया मंजुश्री, लाजिम्पाटय् च्वगु नीलसरस्वती, यलया लेलेय् च्वगु सरस्वती कुण्ड, ख्वपया ल्हासापाको लिसें देयन्यंकया ससुमाःजु व मञ्जुश्रीया देगलय् सुथंनिसें भक्तजनततयसं पुजा यानाच्वंगु दु। मस्तयत आखः स्यनेगु सुरु यायत थौंया दिं दकलय् बांलाःगु कथं काइ । स्यँमि, ब्वँमि लिसें कला,संगीत ख्यः लिसे सम्बन्धीत व विद्याया साधकतयसं थःथःगु कलाया साधनय् नं विशेष पुजा यायगु चलन दु।

सूर्द्यः उत्तरपाखे वनाः न्हि ताःहाकः जुइगु व बसन्त ऋतु सुरु जुइगुलिं थौंया दिंयात बसन्तपञ्चमी नं धायगु याः। परम्पराकथं राष्ट्रपती हनुमानध्वाखा लायकुलिइ च्वंगु नासःचुकय् थौं बसन्त श्रवण यानादी। थौंया दिंयात भिंकथं काइगुलिं ब्याहा यायत नं साइत स्वयम्वाःगु परम्परा दु।

अथेहे, थौं मस्तयगु न्हाय् व न्हाय्पं प्वाःखंकेगु नं चलन दु।