थौं खाइसंल्हू, विक्रम सम्वतया न्हूदँ २०७८ न्ह्याःत

थौं खाइसंल्हू, विक्रम सम्वतया न्हूदँ २०७८ न्ह्याःत


बैशाख १ - थौं विक्रम संवतया न्हापांगु दिं, बैशाख १ गते, खाइसंल्हू खः। थनिनिसें विक्रम सम्वत २०७८ न्ह्याःगु दु।

थ्व खुन्हु खाइच्व:चा, लैँसू, लैँया पु (केपू) दइगु क:छे धे, कुन:बू, जाकिसिया चुं, चीग्वगु कय्‌गुया क:छे धे, थ्व इलय् दइगु वाउँचा आदि तया क्वाति दाय्‌का: त्वनीगु नेवाःतयगु थःगु हे पह दु ।

बैशाख महिना तांन्वइगु महिना ख:। तांन्वइबले मनूतय्‌गु प्वाथय् हानीकारक कीत च्वना: उसाँय् स्यनेफु । थथे उसाँय् मस्यनेमा: धका: खायुगु क्वाति त्वनीगु खः ।

अथेहे, थ्व खुन्हु ख्वपय्, थिमिइ, साँगाय् व येंया तोखाय् नं बिस्का: जात्रा जुइ। थाैंया दिनय् ख्वपया भ्यलुख्यलय् म्हिगः सनिलय् थनीगु य:सिँ क्व:थलिगु परम्परा दु। अथेहे सपनतीर्थय् नं थाैंया दिनय्  मेला जुइ।