५ दँलिपा बालगोपालेश्वर देगः चाल

५ दँलिपा बालगोपालेश्वर देगः चाल


मंसिर १ - येँया न्हूपुखु रानीपुखुलिइ च्वगु बालगोपालेश्वर देगः थौं व कन्हय् चालिगु जुगु दु । किजापूजाया लागि थौं व कन्हय् देगः चालिगु जुगु खः ।

२०७२ सालया भ्वखाचं पूर्णरूपय् क्षति याःगु रानीपुखु व बालगोपालेश्वर देगःया पुनर्निर्माणया ज्या क्वःचासेलिइ थुगुसिइ देगलय् हे वना दर्शन यायेगु व्यवस्था याःगु खः । बालगोपालेश्वर देगलय् दाजुकिजामदुपिं व तताकेहेँमदुपिं मुना सिन्ह तिकिगु चलन दु। येँय् महानगरपालिकाया प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यं पुनर्निर्माणया ज्या ताःहाक जुगुलिइ बन्द जुयाच्वंगु देगः किजापूजाया झ्वलय् थौ व कन्हय् चालिगु धयादिल । प्रमुख शाक्यं थौं किजापूजा याइपिनिगु  लागि थौं व कन्हय् याइपिनिगु लागि कन्हय् दर्शनया व्यवस्था जुगु धयादिल । किजापूजाया लागि महानगरपालिकां देगः व पुखुयात समाः यानातगु दु । स्वयंमसेवक परिचालन याना दर्शन यायेत वइपिनिगु लागि ज्वर नापे यायेगु व मास्क नं बिइगु महानगरपालिकाया प्रमुख शाक्यं धयादिल ।

भ्वखाय् लिपाया ५ दँतक दँय् दसं बालगोपालेश्वर देगःपिने सिन्ह तिइगु व्यवस्था यागु खः। दँय् दसं किजापूजा खुन्हू जक चालिगु थ्व देगलय् थुगुसिइ ५ दँ लिपा दर्शनार्थीत देगलय् वने खनिगु जुगु खः । अथेहे ग्वलय् च्वगु खञ्जनेश्वर महाद्ययःया देगःलय् नं तताकेहेँ दाजुकिजा मदुपिन्सं पूजा व दर्शन याना सिन्ह तिइगु प्रचलन दुगु संस्कृतिविद् डाक्टर गोविन्द टण्डनं धयादिल ।