स्वनिगःया धलय् कोरोना भाइरस लुत

स्वनिगःया धलय् कोरोना भाइरस लुत


असार २० - स्वनिगःया धलय् कोरोना भाइरस लुगु दु ।

थीथी ४ गू ठायया नमुना परीक्षणया झ्वलय् २ गू ठासय् कोरोना भाइरस लुगु सेन्टर फर मलिकुलर डायनामिक्स नेपालं (सिएमडिएन) धागु दु। प्रारम्भिक अध्ययनया लागि ४ गू ठायया धःया नमुना  कया अध्ययन याःबलय् निगू ठायया धलय् कोरोना भाइरस फेला लुगु सिएमडिएनं धागु दु।

स्वनिगलय्  कोरोना भाइरस समुदायस्तरय् फैलेजुगु अनुसन्धानय्  संलग्न वैज्ञानिक डा. दिवेस कर्माचार्यं धयादिल। वयकलं समुदाय स्तरय् फैले जुइफइगुलिइ परीक्षणया दायरा अप्वकेमाःगुलिइ बः बियादिल।  सिएमडिएनं धःया गहन अध्ययन शु्रू यानागु धकाः धागु दु।

स्वनिगलय् कोरोना सङ्क्रमण फैले जुगु दु। आःतक येँय्, ख्वप व यलय् याना १५६ म्हसित संक्रमण पुष्टि जुगु दु। अथेहे स्वनिगलय् म्हिगः छन्हू हे ३२ म्हसिके कोरोना संक्रमण खनेदुगु खः।