निलाया दुने कोरोना सङ्क्रमणया कारण ५५ म्ह पत्रकार सीत

पत्रकार अप्व प्रभावित जुगु देशय् इक्वेडर न्हयःने

निलाया दुने कोरोना सङ्क्रमणया कारण  ५५ म्ह पत्रकार सीत


बैशाख २० - कोरोना भाइरसया संक्रमणं (कोभिड–१९) दर्जनौं पत्रकार सीगु छगू प्रेस स्वतन्त्रताया लागि सक्रिय संगठनं धागु दु।

सञ्चारकर्मीत प्रायः महामारीया समाचार सङ्कलनया लागि वनिबलय् उचित संरक्षणया अभाव जुगु धकाः अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थां प्रेस अभियानं (पीईसी) धागु खः।

पीईसीं पिकागु विज्ञप्तिं यक्व हे पत्रकारतयसं थःगु जीवनया बिचा मयासें समाचार सङ्कलन यायेमाःबलय् यक्व ल्याखँय् सङ्क्रमित जुइमाःगु न्ह्यथनातगु दु। पीईसीया कथं मार्च १ लिपा सीइपिं थीथी २३ देयया ५५ म्ह सञ्चारकर्मीतयके सङ्क्रमण लुगु खः । इमित ज्याया झ्वलय् सङ्क्रमण जुगु खः धकाः धासाः पुष्टि मजुगु पीईसीं धागु दु।

प्रकोपया शुरूइ गुलिखे देशय्  सामाजिक लिसें शारीरिक दूरी कायम यायेगु , क्वारेन्टाइनय् च्वनेगु व मास्क तयेगु थज्याःगु  निर्देशन लागू जुइमफूगु विज्ञप्तिं धयातगु दु । 

पीईसीया कथं थथे पत्रकार अप्व प्रभावित जुगु देशय् इक्वेडर न्हयःने लानाच्वंगु दु । अन म्होति नं ९ म्ह पत्रकार भाइरसया सिकार जुगु दु।

अथेहे संयुक्त राज्य अमेरिकाय् ८, ब्राजिलय् ४, बेलायत व स्पेनय् ३/३ सिइपि पत्रकारय् सङ्क्रमणया पुष्टि जुगु खः।