यलय् गणेश पुजा जुल

यलय् गणेश पुजा जुल
फोटोः नानीहेरा शाक्य, २०७७ साउन २४


साउन २५ - कोरोना भाइरसया महामारीया कारणं यलय् गणेश पूजा साधारण किसिमं क्वचायेकुगु दु।

दँय् दंस यलय् मतयाः न्ह्याःगु प्यन्हू खुन्हु गणेश पूजा जुइगु चलन कथं शनिबाः गणेश पुजा जुगु खः।  गणेद्यः पूजा अन्तर्गत यलया ४८ म्ह गणेद्यःया जक पूजा जुगु खसाः समितिपाखें २०,२५ म्ह जक गणेश पुजाय् ब्वति कागु खः।

थुगुसिया मतयाः पाः काःगु ओकुबहाः त्वाःया व्यवस्थापनय् गणेश पुजा जुगु खः।

फोटोः नानीहेरा शाक्य, २०७७ साउन २४