कोरोना खोपया डाटा युरोपय् ह्याकरतयसं खुयाकागु दाबी

कोरोना खोपया डाटा युरोपय् ह्याकरतयसं खुयाकागु दाबी


मंसिर २५ - अमेरिकी वासः उत्पादक कम्पनी फाइजर व जर्मन कम्पनी बायोटेकं थपिन्सं विकास याःगु कोरोना खोपया डाटा युरोपय् ह्याकरतयसं खुयाकागु धागु दु।

युरोपया नियामक निकायं कोरोना खोपलिसें सम्बन्धित दस्तावेजय् ‘अनधिकृत पहुँच’ थ्यकुगु धकाः थुपिं कम्पनीतयसं बुधबाः दाबी याःगु खः।

युरोपियन युनियनया लागि वासः व खोप प्रमाणित याइगु युरोपियन मेडिसिन्स एजेन्सी (इएमए) या कथं साइबर आक्रमण जुइत्यगु खः । तर थुकियाबारे इएमएं विस्तृतय् धागु मदु । 

अझ सुनां गनं गुकथं आक्रमण यात धकाः धागु मदु।

फाइजर व बायोटेकं धासाः परीक्षणय् दुपिं मनूतयगु डाटा धासाः मखुगु विश्वास व्यक्त याःगु दु। अथेहे इएमएं साइबर आक्रमणं अनुसन्धानय् छुं न असर मलाइगु विश्वास प्वकागु धकाः न धागु दु।

निगुलिइ कम्पनीं विकास याःगु खोप थुथाय् बेलायतं आम रूपय् प्रयोग यायेधुक्कुगु दु। मंगलबाःनिसें बेलायतं अप्व जोखिमय् दुपिन्त खोप ब्यूगु खः।