आकिवं मतयाः इखालखु त्वालं  न्ह्याकिगु

आकिवं  मतयाः इखालखु त्वालं  न्ह्याकिगु
फोटोः नानीहेरा शाक्य, २०७७ साउन २४


साउन २५ -  आकिवं मतयाः इखालखु त्वालं  न्ह्याकिगु जुगु दु।

शनिबाः गणेश पुजा क्वचायेकाः जुगु मतयाः समापन ज्याझ्वलय् थुगुसिया ग्वसाः त्वाः ओकुबहाः त्वालं मतयाःया  पाःब्व  इखालखु त्वाःयात  लःल्हागु खः। 

समापन ज्याझ्वलय् मतयाः जात्रा केन्द्रिय समिति पाखें बाजं गुरुपिन्त सिरपा नं लल्हागु खः।  थीथी दातापिन्स तयातगु सिरपा धाः बाजं गुरु बेखा राज शाक्य, सहायक गुरु सानू रत्न शाक्य, बोगि गुरु हेरा काजी शाक्य, दमोखिं गुरु सान्तमानन्द शाक्य, नेकु गुरु राजु शाक्ययात लःल्हागु रुद्रवर्ण महाविहारया दुजलिसें महाबाैद्व पुस्तकालयया नाय रूपेन्द्र शाक्यं धयादिगु दु।

फोटोः नानीहेरा शाक्य, २०७७ साउन २४