यलय् कृष्ण पुजा जुल

यलय् कृष्ण पुजा जुल


साउन २८ - कृष्णाष्टमीया झ्वलय् यलय् जुइगु कृष्णपूजा साधारण कथं बुधबाः क्वचागु दुु।

यलय् च्वगुु निसः व नीनिन्यागुलिइ मल्याकः कृष्णद्यःयाथाय् द्वलंद्वः भक्तजनतयसं मंकाःकथं पुज्याइगु चलन दुगु खसाः थुगुसिइ कोरोना भाइरसया संक्रमणया जोखिमया कारण पूजा साधारण कथं जक जुगु खः।

१६ म्ह  भक्तजन वना यलया च्यागू त्वाःया मू मू च्याम्ह कृष्णद्यःयागु जक पुजा यायेगु  ज्या जुगु ग्वसात्वाःपाखें रूपककान्त राजोपाध्यायं धयादिगु दु।

वि सं १९८८ सालंनिसें न्ह्याःगु कृष्ण पूजाया व्यवस्थापनया जिम्मा पालंपाः यलया च्यागू त्वालं कया वयाच्वंगु खः। थुगुसिइ कृष्ण पूजा न्ह्याकेगु जिम्मा नकबहि पिम्बहाः त्वाःया खः।