बुंगद्यःयात बुंगय् लिहाँविज्याकल (भिडियो)भदाै २९ - बुंगद्यःयात  थाैं बुंगय् लिहाँविज्याकुगु दु।

कोरोना भाइरसया संक्रमणया कारणं जात्रा चिहाक यायेगु सहमती कथं थाैं द्यःयात बुंगय् विज्याकुगु खः । सुथसिया १०ः०५ निसें १०ः२० या साइत दुने रथयात संकुगु खसाः न्हिनय् द्यःयात रथं कुहाँविज्याकुगु खः। अनंलिपा खटय् विज्याका पुच्वं जावलाख्यः , नख्खु जुकाः बुंगय् लिहाँविज्याकुगु खः।

वंगु भदौ २१  स्वास्थ्य मापदण्ड पूंवका व्यवस्थित कथं  बुंगद्यःया रथ व चकबाःद्यःया रथ साला याः न्याकुसेलिइ २२ गते भुज्या हना द्यःयात बुंगलय् लित विज्याकेत साइत स्वगु खः। अबले थौंया साइत पिहाँवगु खः ।