एसईईया लिच्व साउन २५ गतेदुने वइगु

एसईईया लिच्व साउन २५ गतेदुने वइगु


साउन १२ - माध्यमिक शिक्षा परीक्षा(एसईई) या लिच्व साउन २५ गतेदुने वइगु जूगु दु।

वइगु शुक्रबाःदुने ब्वमितय्गु लिच्व रुजु याइगु व उकिया छवाःदुने लिच्व पिहाँवइगु परीक्षा नियन्त्रक रूद्र अधिकारीइ धयादिल।

वय्कया कथं बोर्डं आः फुक्कं जिल्लाया ब्वमितय्गु लिच्वया विवरण कायेधुक्कुंगु दु। थ्वयां न्हय् साउन मसान्तय् लिच्व पिकायेगु धासाः नं वयां न्हय् हे पिकायेत तयारी जूगु अधिकारीइ धयादिल।

वय्कया कथं २०७७ सालया एसईई जाँचया लागि ५ लख १७ द्वः ब्वमितय्सं रजिष्ट्रेशन फारम दुतिंगु दु।