फाइजर खोप कापिनिगु एन्टीबडी निलालिपा पाः जुल

फाइजर खोप कापिनिगु एन्टीबडी निलालिपा  पाः जुल


असोज २२-  फाइजर खोप कायेधुक्कां शरीरय् विकास जुइगु एन्टीबडी तह २  ला लिपा बुलुहँ पाः जूजु वंगु निगु फरक फरक अध्ययनं क्यंगु दु । इजरायल व कतारं याःगु निगु अलग अलग अध्ययनं पूर्ण खोप कापिं मनूतय्सं संक्रमणबिरुद्ध निरन्तर साबधानी नालेमाःगु न्ह्यथनातःगु दु।

इजरायलय् याःगु अध्ययनय् पूर्ण खोप कापिनिगु एन्टीबडी तह पाः जूगु क्यंगु खः। अथेहे, कतारय् याःगु मेगु छगु अध्ययनय् फाइजरया पूर्ण खोप कापिन्के २ लालिपा एन्टीबडी पाः जूगु लुगु दु।

न्हापांगु डोज काःबलय् थहाँवंगु एन्टीबडी निगूगु डोज काःबलय् उच्च विन्दुइ थ्यंगु व अनंलिपा पाः जूगु अध्ययनया निस्कर्ष दु।थ्व  अध्यययन वेलायतया जर्नल अफ मेडिसिनय् पिहाँवगु दु।