ख्वपय् खःम्ये जात्रा क्वचाल

ख्वपय् खःम्ये जात्रा क्वचाल
फाइल किपाः


असोज २९   - ख्वपय् हनिगु महिसासुरया प्रतिक कथं कयातम्ह खःम्येया जात्रा क्वचागु दु ।

नवमीखुनु चान्हय् हनिगु जात्राया झ्वलय् महिसासुरया प्रतिक कथं खःम्येयात ब्रम्हायणी द्यःथाय थ्यंका स्यासेलिइ थुगु जात्रा क्वचागु खः। चान्हय नवदुर्गा द्यःथासं खम्येयात अयला , थ्वँ त्वंका पुजा याना द्यःगलंनिसें लिनायंका ब्रम्हायणी द्यःथाय थ्यकूगु खः।  ब्रम्हायणी द्यःथाय चान्हय् तान्त्रिक विधी कथं पुजा याना खःम्येयात स्यागु खः ।

खःम्येया प्रसाद कायत ख्वपया बासिन्दात नदुर्गा द्यःथाय म्व म्व जुइगु खः। खःम्येया लायात गंका छें तयातइगु व उकियात लक्ष्मीपुजाया दिनय च्याकुसा भुतप्रेत मवइगु , शत्रु नाश जुइग व लक्ष्मीया बास जुइगु जनविश्वास दु ।

नवमीया चान्हय स्याइम्ह खःम्येयात गथांमुगःया दिनय् महिसासुर दैत्यया रुपय हया नदुर्गा द्यःगलय चिइहइगु खसाः थुगुसिइ नकिं विवादं याना छुं दिं लिपा तिनी चिहगु खः।