मल्लकालीन न्या लाकेगु जात्रा न्ह्यात

मल्लकालीन न्या लाकेगु जात्रा न्ह्यात


माघ ५ - च्यालातक न्हयाइगु ख्वपया मल्लकालीन नवदुर्गा प्याखं अर्थात् न्या लाकेगु जात्रा घ्यचाकुनिसें सूर्यमढीइ शुरु जुगु दु। 

जात्रा घ्यचाकु सन्हूनिसें न्ह्यागु खः। न्हापांगु चरणय् वइगु माघ १५ गतेतक ख्वप नगरपालिकाया थीथी ठासय् सञ्चालन याइगु परम्परा दु । ख्वप नगरपालिकाय् जक २१ ठासय् प्रदर्शन याइगु थ्व जात्रा मदिक्क  दत्तात्रय, क्वाठण्डौ, गछेँलगायतया ठासय् सञ्चालन जुइ ।

थ्व प्याखं सक्व व चाँगुनारायणय् प्रदर्शन याइ । आकिवंया साउन महिनाया भलभल अष्टमीतक न्हयाइगु प्याखं साँखुइ ४ न्हू प्रदर्शन यायेधुक्कां चाँगुनारायणय् प्रदर्शन याइगु संस्कृतविद् ओम धाैभडेलं धयादिल। अनंलिपा हाकनं ख्वपय् लिहावयेधुक्का दछुत्वाः, नागपोखरी, इनाचो, गोल्मढी व याछेँय् क्यनिइसाः साँगा व काभ्रेपलाञ्चोकय् प्रदर्शन याइगु परम्परा दु । काभ्रेपलाञ्चोकय् प्रदर्शन यायेधुक्का हाकनं ख्वपया तौमढी, तालाको, पोटरी स्क्वायर, नासमना, गहिटीँ, क्वाछे, टिबुक्छे, सुकुलढोका, दरबार स्क्वायर, खौमा व इताछेय् प्रदर्शन याइ। अथेहे थुगु प्याखंयात अनंलिपा नाला, धुलिखेल, श्रीकष्ठपुर, खर्पुमा प्रदर्शन नं याना हाकनं ख्वपया त्रिपुरासुन्दरी व याछेँय्  प्रदर्शन याइगु परम्परा दु। अथेहे काभ्रेपलाञ्चोकया भ्वँत व पन्तइ नं क्यनिगु परम्परा दु। जेठ मसान्तय् ख्वपया इछु गल्लीइ शुरु जुइगु थुगु जात्रा भलभल अष्टमीइ क्वचाइ।

ख्वाःपा पुया  १९ म्ह द्यःत दुथ्याइगु थुगु प्याखंनय्  भैरव, महाकाली, बाराही, गणेश, ब्रह्मायणी, कुमारी, महेश्वरी, भद्रकाली, इन्द्रायणी, दुम्भसिंह, महादेव व श्वेतभैरव द्यःत दुथ्याः। अथेहे जात्राय् खे बजा, त बाजा व कांबाजं पुइगु व महालक्ष्मी अर्थात् सिफोद्यो ब्वबिइपिं स्वम्ह दइ । जात्राय् दर्शकतयसं सूचि पुया  हायेकिगु व द्यःतयसं लिनाछ्वइगु चलन दु। थथे लिइबलय् द्यःतयसं ज्वन धाय् धिबाः छायेमाःगु परम्परा दु।