ख्वपया तलेजु देगलय् थाैं बां मबिसें पूजा जुल

ख्वपया तलेजु देगलय् थाैं बां मबिसें पूजा जुल


कार्तिक ७ - ख्वपया तलेजु देगलय् थाैं बां मबिसें पूजा याःगु दु।

दँय् दसं फूलपातीनिसें नवमीतक तलेजुइ ५४ दुकुचा, ३२ मे व ३२ हेँय् बां बिइगुलिइ थुगुसिइ थाैं अथे मयासें  पूजा जुगु मूल नाइके नरेन्द्रप्रसाद जोशीं धयादिल। तलेजुइ राजोपाध्याय, जोशी व कर्माचार्य पुजारीतयसं नैक्यां व हेँय् खेँय् छाःया  पूजा याःगु वयकलं धयादिल।

गुठी संस्थानया खर्चय् जुयावयाच्वंगु बाँ बिइगु परम्परा थुगुसिइ कोरोना भाइरस सङ्क्रमणया कारणं दिउगु खः।

तलेजुयात मूःचुकया आगमय्  विज्याकिगु परम्परा नं दिउगु दु। थुगुसिइ तलेजुयात द्यःछेँय् आगमय् विमज्याकुगु मूल नाइके जोशीं धयादिल। अथेहे थुगुसिइ  कुमारीयात  क्वाठण्डौंय् दुगु कुमारीछेँय् हे विज्याकातःगु दु। कुमारी माजुयात फूलपातीनिसें  तलेजुइ विज्याकिगु परम्परा दुसाः नं थुगुसिइ अथे मजुल। थुगुसिइ कुमारीमाजु जीविका बज्राचार्ययात क्वाठण्डौँय् हे विज्याका पूजा याःगु खः।