कोरोना खनेदसेलिइ भरतपुर अस्पतालया आकस्मिक सेवा बन्द

कोरोना खनेदसेलिइ भरतपुर अस्पतालया आकस्मिक सेवा बन्द


साउन २९ - चितवनया भरतपुर अस्पतालया आकस्मिक सेवा बन्द याःगु दु ।  

आकस्मिक कक्षय् कार्यरत छम्हसिके कोरोना संक्रमण पुष्टि जुसेलिइ आकस्मिक सेवा बन्द यानागु धकाः अस्पतालं सूच पिकया जानकारी ब्यूगु दु।  मेगु सूच मवतलेया लागि आकस्मिक सेवा सिल जुगु धकाः धयातगु दु।