विस्काः जात्रा हनेत मध्यपुरथिमि नगरपालिकां बिल ४ न्हू विदा

विस्काः जात्रा हनेत मध्यपुरथिमि नगरपालिकां  बिल ४ न्हू विदा
फाइल किपाः


चैत ३१ - न्हूदँया झ्वलय् हनिगु बिस्काः जात्राया लसताय् मध्यपुरथिमि नगरपालिकां ४ न्हू सार्वजनिक बिदा ब्यूगु दु।

न्हूदँया झ्वलय् हनिगु ऐतिहासिक लिसें सांस्कृतिक महत्वं जाःगु बिस्काः जात्रा स्थानीयवासीइ थनिनिसें तजिकं हनिगु जुसेलिइ नगरपालिकां न्हापांखुसि ४ न्हू सार्वजनिक बिदा बिइगु निर्णय याःगु खः।

नगरपालिकां न्हापां वैशाख १ गते खाइसन्हू खुन्हू जक बिदा बियावयाच्वंगुलिइ थगुने  १ व २ गते सार्वजनिक बिदा ब्यूगु खः। थुगुसिइ धासाः नगरपालिकां चैत ३१ गतेनिसें वैशाख ३ गतेतक सार्वजनिक बिदा बिइगु निर्णय याःगु मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठं धयादिल ।

मध्यपुरथिमिइ तजिक बिस्काः जात्रा हनिगु झ्वलय् वैशाख २ गते ३२ खः जात्रा याना भूयु सिन्ह व्ह्वलाः हनिगु व बोडेय् म्ये प्वाः खनिगुर ऐतिहासिक जात्रा नं जुइगुलिइ जात्रा बालाक्क हनेफयेमाः धकाः थुगुसिइ निसें नगरपालिकां ४ न्हू सार्वजनिक बिदा बिइगु निर्णय जूगु वयकल धयादिल।

थ्वहे दथुइ मंगलबाः सुथय् मध्यपुरथिमिया बोडेय् महालक्ष्मी देगः न्हयने यसिँ थंगु दु। मेयरश्रेष्ठ सहितया सहभागिताय् स्थानीयं यसिँ थंगु खः। तान्त्रिक विधि पूरा यानाः यँसि थनेधुक्का थिमिइ जात्रालिसें नखः विधिवतरूपय् सुरु जुइगु, देगलय् मेला जुइगु व भ्वय् सुरु जुइगु परम्परा दु।

महालक्ष्मी देगः न्हयने यसिँ थना म्ये प्वाःखनिगु जात्राया साइत याःगु खः।

अथेहे थाैं कुमारीया रथ लहीत्वालय् थ्यकिसाः बहनी ९ ताइलय् म्ये प्वाः खंकिम्ह बुद्धकृष्ण वांग श्रेष्ठं अपसं च्वना वैशाख २ गते जात्रा याइगु परम्परा दु ।

मध्यपुरथिमिइ बिस्काः जात्राया झ्वलय् सिन्ह जात्रा विष्णुवीर जात्रा, चान्हेसिया जात्रा, सिद्धिकाली जात्रालगायतया जात्रालिसें पर्वत स्थानीयवासीं तजिक हनिगु खः ।