यलय् ब्वगी वनेगु थाैं क्वचाल

यलय्  ब्वगी वनेगु थाैं क्वचाल


साउन ८ - परम्परायात निरन्तरता बिइगु कथं  म्हीग: सुथय् सुरु जूगु ब्वगी थाैं क्वचायेकुगु दु।

थौं यलया मंगलं न्ह्याकूगु ब्वगी ग्वसात्वाः ओकुबहालय् थ्यका क्वचा:गु स्थानीय जुजुभाइ शाक्यं धयादिल। दँयदँसं गुंलाथ्व पारू क्यनेवं सुथन्हापां दना: मतया: न्ह्याइगु रूटय् परम्परागत बाजं लिसे न्येकू पुया: ब्वगी वनेगु याइगु ख:। तर कोरोना भाइरस संक्रमणया जोखिमं याना: थुगुसि परम्परायात निरन्तरता बिइकथं जक बाजं मतसें मजिमगाःपिं झिम्ह झिंनिम्हेस्या पुच: जक वना: ब्वगी न्ह्याकूगु ख।

सुथ न्हापां बोधिचर्यागीत हाला: थीथी बौद्ध देग:, चीभा: पूजा या:वनेगु जुया: ब्वगी धयात:गु जनविश्वास दु।