साउन १० गते निसें बुंगद्यःया रथजात्रा थुकथं न्ह्याकिगु जुल

साउन १० गते निसें बुंगद्यःया रथजात्रा थुकथं न्ह्याकिगु जुल


असार २४ - वइगु साउन ७ गते द्यःयात रथय् विज्याका साउन १० गते निसेंजात्रा न्ह्याकिगु जुगु दु।

साउन ७ गते द्यःयात रथय् विज्याका साउन १० गते निसेंजात्रा न्ह्याकिगु सम्वन्धय् म्हिग ज्यापू समाज यलय् रथजात्रालिसें सरोकारत दथुइ खँ जुगु खः। गुठी संस्थान यल ,ज्यापू समाज,पांजु,ज्योतिष,बाराही,ञवाः,घकु नापं  १९ जातीय समाजया प्रतिनि लगायत दुथ्यागु बैठकय् रथजात्रा जुइ बलय् गुकथं व्यवस्थित यायेगु व म्हो मनू जक च्वना गुकथं  यायेगु धकाः सहलह जुगु धकाः रथ निमार्णय् संलग्न सिँज्या कमी नाय दिलकुमार बाराहीं धयादिल ।

बैठकं  हपा बिइत व रथ सालिगु जात्रा व्यवस्थापन यायेत  ६०-७०  जक च्वनेगु, रथ सालिपिन्त सेनिटाइजर व मास्क व्यवस्था यायेगु, भक्तजनतयत द्यःथाय् वये म्वायेकं छेँय् छेँय् च्वना थीथी मिडियापाखें प्रत्यक्ष प्रशारणपाखें द्यःसागु स्वयेगु व्यवस्था यायेगु, द्यःथाय् जख फुटपाथ पसः तयेकेमबिइगु, नाका नाकाय् सुरक्षाकर्मि व स्वयमसेवक तयगु, जात्राज्वःछि छ्वेलाभू व भुज्यालय् सिमित याना जात्रा हनेगु, जात्राया झ्वलय् पाहाँ मसतेगु, नख:त्या मसतेगु, नख:त्या मवनेगु लगायतया सहमती जुगु खः ।