क्षमा पुजालिसें बुंगद्यःया रथ दयेकिगु शुरू

क्षमा पुजालिसें बुंगद्यःया रथ दयेकिगु शुरू
२०७७ असार १०


असार १० - कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामया लागि लागू लकडाउनया कारण दिनाच्वंगु यलया बुंगद्यःया  रथ निर्माण थनिनिसे शुरु जुगु दु ।

तिथिया आधारय् दयेकिगु रथ वंगु चैत २७ गते साइत पुजा याना हामो कि ताना शुरु यायेमागुलिइ वंगु चैत ११ गतेनिसें लकडाउन शुरु जुगुलिइ प्रतिकात्मक रुपय् रथ निर्माण शुरु जुल धकाः क्यनेत लागि चैत २७ गते साइत पुजा जक यानातगु खः।

थौ सुथय् पुच्वय् च्वंगु जोगाम्बर पिठय् रथ निमार्ण सुरु यायेत क्षमा पुजा यानागु धकाः रथ निमार्णय् संलग्न सिँज्याः कमीनाय दिलकुमार बाराहीं नेपालमण्डल टेलिभिजनयात धयादिल।सुथय् ललितपुर जिल्ला प्रशासनपाखें रथ दयेकेगु सम्वन्धय् थपिन्त पौ मवगु धासें प्रहरीपाखें रथ निर्माणया ज्या पनेत वगु धकाः बाराहीं धयादिल।  रथ दयेकेगु लागि सुथय् जावलाख्यलय् तयातगु घचाः पुच्वय् हगु खःसा रथ दयेकेगु लागि तःबहालय् तयातगु छुं छुं सिँ म्हिग पुच्वलय् यंकुगु खसाः थ्वया न्हय् हे पुच्वय् रथया लागि माःगु सिँ हया तयेधुक्कुगु दु।

आःयात रथ दयेकेगु लागि प्रशासनं स्वीकृति ब्यूगु दु। तर द्यःयात रथय् विज्याकेगु व रथयात्रा धासाः अझ नं निश्चित मजुनिइ।

वंगु चैत २७ गते न्हवं याना  बैशाख १२ गते पुच्वय् दयेकातःगु रथय् विज्याकेमागुलिइ थगुसिइ रथ दयेकेमफुगुलिइ द्यःयात तःबहालय् च्वगु भजनपाटीइ विज्याकातःगु दु।

थुखे यलया तंगलय् चकबाद्यःया रथय् स्वाइगु घमा दयेकेज्या वंगु असार ३ गतेनिसें सुचारु जुइधुक्कुगु दु।