चाँगु नारायणद्यःयात तलेजुइ विज्याकिगु

चाँगु नारायणद्यःयात तलेजुइ विज्याकिगु
फाइल फोटो


माघ १५ - चाँगु नारायणद्यःयात जात्रा यानाः येँया तलेजुइ विज्याकेत्यंगु दु।

दँय् दसं मिलापून्हि बलय्  चाँगु नारायण, सरस्वती व लक्ष्मीया प्रतीक कथं स्वम्हं द्यःतयत कलशय् तयाः जमःतक विज्याकिगुु चलन दु। जमलय् विशेष पूजा यायेधुंकाः हनुमाध्वाकाया तलेजुया मूलुखा न्ह्योने दिकीगु पुजारी चक्रधरानन्द राजोपाध्यायं धयादिल।

मखंया महेन्द्रेश्वर महाद्यःया न्ह्योने थी थी थासं हःगु चाया थलबल तछ्यायेगु ज्या चाँगु नारायणद्यःया कलशयात न्ह्योने तया हे यायेमागु चलन दु। चाया थलबल तछ्यायेधुंकाः द्यःया कलशयात तलेजुइ दुचायेकी सा अनया प्रसाद राष्ट्राध्यक्षयाथाय् बिइयंकी। अन लिपा कलशयात भौचा खुसिइ चुइकीगु परम्परा दु ।

थौं चाया थलबल तछ्यायेगु व चाँगु नारायण तलेजुइ दुकाइगु जात्रा स्वयेत येँया राजकीय कुमारीयात नं हनुमानध्वाकाय् बिज्याकीगु चलन दु ।