चिनियाँ नागरिक व प्रहरीदथुइ झडप (भिडियो)

डीएसपीनापं ४ म्ह प्रहरी घाःपाबैशाख २६ - छेँय् लिहाँवने दयेमाःगु माग तया सिंहदरबारया मू लुखा न्ह्यने धर्ना बिइत वपिं  चिनियाँ नागरिक व प्रहरीदथुइ झडप जुगु दु । झडपय् निम्ह चिनियाँ नागिरक नापं ६ म्ह घाःपा जुगु दु  । शुक्रबाः न्हिनय् निषेधित क्षेत्रय् चिनियाँ नागरिकत जुलुसनापं वसेलिइ झडप जुगु खः ।

प्रहरीया लाठीचार्जं छुं छुं चिनियाँ नागरिक घाःपा जुगु दु । अथेहे चिनियाँ नागरिकं ल्वहँतं केकुबलय् डीएसपी हरिबहादुर बस्‍नेतनापं ४ म्ह प्रहरी घाःपा जुगु दु । चिनियाँ नागरिकत लँ सिथय् च्वना धर्ना बिसेलिइ प्रहरीं इमित नियन्त्रणय् काःगु खः ।