कोरोनां स्वनिगलय् जक २१८ म्ह सित, आःतक ५७,६०० संक्रमित

१४,२६७ म्ह सक्रिय संक्रमित

कोरोनां स्वनिगलय् जक २१८ म्ह सित,  आःतक ५७,६०० संक्रमित


असोज २७ - कोरोना संक्रमणया अवस्था देयन्यक भयावह जुजु वनाच्वंगु दु। कोरोनाया संक्रमण दर थहाँवनाच्वंगु दु। थुथाय् कोरोनाया संक्रमण मुख्यतः स्वनिगः केन्द्रित जुगु दु। न्हियां न्हिथं  देयन्यक संक्रमण जुगु ल्याःया बच्छिं मल्याक कोरोना संक्रमित स्वनिगलय् जक दु। स्वनिगलय् नं दकले अप्व येँय् महानगरय् संक्रमित दु।

थुथाय् स्वनिगःया ३ जिल्लाय् १४,२६७ म्ह सक्रिय कोरोना संक्रमित दुसाः येँय् जक १०,२९० म्ह, यलय् २,२९९ म्ह व ख्वपय् १,६७८ म्ह दु। स्वास्थ्य मन्त्रालयया कथं देयन्यकं थुथाय् ३३,८८० म्ह सक्रिय संक्रमित दु।

स्वनिगलय् जक आःतक ५७,६१७ म्हसिके कोरोना संक्रमण जुगु दु। थ्व ल्याः देयन्यकंया संक्रमित ल्याःया बच्छि मल्याकं खः। मन्त्रालयया कथं देयन्यकं संक्रमितया ल्याः १,११,८०२ म्ह दु।

स्वनिगलय् संक्रमणं सिइपिनिगु ल्याः नं  यक्व हे दु। आःयात  स्वनिगलय् कोरोनाया कारणं २१८ म्ह सिगु दु। येँय् १३२, यलय् ४६ व ख्वपय्  ४० म्ह संक्रमणं सिगु मन्त्रालयया ल्याःचा दु। देयन्यकं कोरोनाया कारणं सिइपिनिगु ल्याःमध्ये स्वनिगलय् सिइपिनिगु ल्याः स्वःब्वय् छब्वं मल्याकं दु। देयन्यकं कोरोना संक्रमणं सिइपिनिगु ल्याः६४५ थ्यगु  दु।