यलय् शुक्रबाः बहनीतकया दुने ३३  संक्रमित थप

यलय् शुक्रबाः बहनीतकया दुने ३३  संक्रमित थप


साउन ३० - यलय् शुक्रबाः बहनीतकया दुने ३३  कोरोना संक्रमित थप जुगु दु। 

न्हिनय् स्वास्थ्य मन्त्रालयं नं यलय् ३० म्ह संक्रमित थप जुगु जानकारी ब्यूगु खसाः बहनी स्वास्थ्य ज्याकु यलं ३३ संक्रमित थप जुगु धलः पितब्यूगु खः। 

शुक्रबाः लुपिं ३३ कोरोना संक्रमित मध्ये यल महानगरपालिकाया २८ म्ह, महालक्ष्मी नगरपालिकाया ४ म्ह व बागमति गाउँपालिकाया छम्ह जुगु स्वास्थ ज्याकुथिइ धागु दु । ज्याकुया कथं थाैं १५ म्ह मिसा व १८ म्ह मिजंत थप जुगु खः।

थ्वनापं यलय् आःतक कोरोना संक्रमितया ल्याः १५३ म्ह मिजं व ७५ म्ह मिसा याना मुक्क २२८ थ्यगु दु।