यलय् शुक्रबाः २२ म्ह संक्रमित थप

यलय् शुक्रबाः  २२ म्ह संक्रमित थप


भदौ ५ - यलय् शुक्रबाः २२ म्ह कोरोना संक्रमित थप जुगु दु ।

स्वास्थ्य ज्याकु यलंख शुक्रबाः बहनी अद्यावधिक यागु विवरण कथं यल महानगरपालिका व महालक्ष्मी नगरपालिकाया थीथी ठासय् च्वपिं २२ म्हसिके कोरोना पोजिटिभ खनेदुगु दु । 

यल महानगरपालिकाया ६ म्ह मिसा व ७ म्ह मिजं याना शुक्रबाः १३ म्हसिके कोरोना पुष्टि जुगु खः सा महालक्ष्मी नगरपालिकाया ४ म्ह मिसा व ५ म्ह मिजं याना ९ म्हसिके नं कोरोना खनेदुगु दु।  थ्वनापं यलय् कोरोना संक्रमितया ल्याः ४३५ म्ह थ्यगु दु।