यलय् मंगलबाः बहनी ४५ म्ह संक्रमित थप

यल महानगरपालिकाया ३० म्ह थप

यलय् मंगलबाः बहनी ४५ म्ह संक्रमित थप


भदौ ९ - यलय् मंगलबाः बहनी ८ ताइ तकया दुने ४५ म्ह कोरोना संक्रमित थप जुगु दु ।

स्वास्थ्य ज्याकु मंगलबाः बहनी ८ ता इलय् अद्यावधिक यागु विवरण कथं यल महानगरपालिका,गोदावरी व महालक्ष्मी नगरपालिकाया थीथी ठासय् च्वपिं ४५ म्हसिके कोरोना पोजिटिभ खनेदुगु दु । 

यल महानगरपालिकाया थप ३० म्हसिके, महालक्ष्मी नगरपालिकाया थप ११ म्ह व गोदावरी नगरपालिकाया  ४ म्ह याना ४५ म्हसिके नं कोरोना खनेदुगु दु। 

थ्वनापं यलय् कोरोना संक्रमितया ल्याः ५३२ म्ह थ्यगु दु।