यलय् शुक्रबाः बहनी ७८ म्ह संक्रमित थप

संक्रमितया ल्याः ६७०

यलय् शुक्रबाः बहनी ७८ म्ह संक्रमित थप


भदौ १२ - यलय् शुक्रबाः  ७८ म्ह कोरोना संक्रमित थप जुगु दु ।

स्वास्थ्य ज्याकु यलं शुक्रबाः बहनी अद्यावधिक यागु विवरण कथं यल महानगरपालिका,गोदावरी नगरपालिक, कोज्योसोम गाँउपालिका व महालक्ष्मी नगरपालिकाया थीथी ठासय् च्वपिं ७८ म्हसिके कोरोना पोजिटिभ खनेदुगु दु । 

यल महानगरपालिकाया थप ४९ म्हसिके, महालक्ष्मी नगरपालिकाया थप १० म्ह, गोदावरी नगरपालिकाया  १८ म्ह व कोज्योसोम गाउँपालिकाया १ म्ह याना ७८ म्हसिके नं कोरोना खनेदुगु दु। थ्वनापं यलय् कोरोना संक्रमितया ल्याः ६७० म्ह थ्यगु दु।