येँय् कोरोना खोप कायेत अनलाइन दर्ता अनिवार्य

येँय् कोरोना खोप कायेत अनलाइन दर्ता अनिवार्य


साउन १० - येँय् जिल्लाय् आ: अनलाइनय् नां दर्ता यापिन्सं जक कोरोनाविरुद्धया खोप कायेखनिगु जूगु दु।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयया निर्देशनकथं उगु प्रावधान याःगु येँय्या स्वास्थ्य ज्याकुया प्रमुख बद्रीबहादुर खड्कां धयादिल। मन्त्रालयं साउन १ गते पौ छ्वयाः उगु निर्देशन ब्यूगु खड्कां धयादिल।

सरकारं येँय् १८ दँ च्वय्यापिन्त कोरोनाविरुद्धया खोप बिइगु धागु दु। खोपया लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयं तयार याःगु वेबसाइट य् वनाः फर्म जायेकेफइगु खड्कां धयादिल। खोप केन्द्रय् मनूत म्वः म्वः मजुइमाः धकाः थज्याःगु प्रावधान हगु वय्कया धापू दु।

नेपालय् आ:तक जोन्सनया खोपबाहेक ४५ लख ३ द्वः २२८ म्हसियां कोरोनाविरुद्धया खोप कायेधुक्कुंगु दु। गुकिंमध्ये २२ लख ८८ द्वः ७९२ म्हसियां कोभिशिल्ड काःगु दु। कोभिशिल्डया निगूगु मात्रा खोप १४ लखतिसियां कायेल्यदनिइ। अथेहे‚ भेरोसिल २२ लख १४ द्वः ४३६ म्हसियां कागुलिइ ८ लख २८ द्वः ४९८ म्हसियां निगूगु मात्रा कायेमानिइ।