यल महानगरपालिकां ७७ दँ च्वय्यापिन्त बुधबाः कोभिशिल्ड खोप बिइगु

यल महानगरपालिकां ७७ दँ च्वय्यापिन्त बुधबाः  कोभिशिल्ड खोप बिइगु


असार ८ - यल महानगरपालिकां ७७ दँ च्वय्यापिं नागरिकयात कोरोनाविरुद्ध कोभिशिल्ड खोप बिइगु जूगु दु ।

महानगरपालिकां सूचं पिकया बुधबाः कोभिशिल्डया निगूगु मात्रा खोप बिइगु धागु खः। महानगरपालिकां ७७ दँ च्वय्यापि २,२२० म्हसित कोभिशिल्डया निगूगु डोज बिइत्यगु खः। खोप बुधबाः सुथसिया १० ताईनिसें न्हिनसिया ४ ताईतक बिइत्यगु खः ।

महानरपालिकां खोप कायेत ८ गु खोप केन्द्र क्वःछिउगु दु।