दिलाद्यःयात क्वःदुवा दहलय् लानाकाल (तस्विर)

दिलाद्यःयात क्वःदुवा दहलय् लानाकाल (तस्विर)


असार २७ -थाैं दिलाथ्व पारू  दिलाद्य: लाना हइगु दिं।

थाै सुथय् यलया क्वःदुवालय् विशेष पुजां याना दिलाद्यः लायेगु ज्या जूगु दु। क्वःदुवातय् वना: कयाहइम्ह दिलाद्य:यात बुंगय् बिज्याकीगु खः। तर थगुने कोरोना भाइरसया कारणं ब्वलंगु  विषम परिस्थितिइ याना बुंगद्यःया जात्रा जुइमफयाच्वंगुलिइ थ्व इलय् द्यः यलया तःबहालय् विज्याकातःगुलिं दिलाद्यःयात तःबहालय् विज्याकुगु खः। 

थुगुसिइ नं कोरोना संक्रमणया जोखिम दनिगुलिं मनूत म्वः म्वः जुइ मज्यूगुलिइ साधारण किसिमं जक द्यः काःवंगु खः। 

थ्वया न्हय् म्हिगः तछलागा अमाइ खुन्हू  बुंगद्य:या पानेजुत लिसें द्य: कुबिया हइम्ह मलिनिं क्वदुवातय् वंगु खः।

दिलाच:ह्रय् पुलावनेधुंका: का:वनीम्ह द्य: जूगुलिं दिलाद्य: धयात:गु खः। बुंगद्य: का:वनेगु हे प्रकृया व विधीं दिलाद्य: कयाहइगु ख:।