दोलखाय् लाखे प्याखं क्यनेगु क्वचाल

दोलखाय्  लाखे प्याखं क्यनेगु क्वचाल


साउन २९ -  दोलखाय् गथाःमुगया कन्हय् खुन्हूनिसें सुरु जुगु लाखे प्याखं थौं चान्हय् क्वचागु दु।

दँय् दंस गथाःमुग खुन्हू विधिवतरुपय् पुजा याना कन्हय् खुन्हू निसें दोलखाया प्राचिन नगर द्धाल्खा व सदरमुकाम चरिकोटय् बिस्कं बिस्कं लाखे पिकाइगु परम्परा दु। लाखे प्याखं कृष्णा जन्माष्टमी खुन्हू कृष्णया जन्म जुया लाखेयात कृष्णद्यःवं वध याइगु क्यनिगु प्रचलन दुसा गुंलागा अष्टमी खुन्हू म्हिगःया दिनय् कृष्णद्यःयात रथारोहण याना बजारलिसें दोलखाभिन्द्यःया देग , द्धाल्खाया देगत चाहिकिगु याइ । कृष्णं लाखेयात स्याना गुंलागा अष्टमीया चान्हय् जात्रा क्वचाइगु वडा अध्यक्ष विराजमान श्रेष्ठं धयादिल । अथेहे लालीगुँरास युवा क्लव चरिकोटं पिकागु कृष्णनापंया लाखे प्याखंया प्रदर्शन नं क्वचागु दु ।

दोलखाया प्राचिन नगर द्धाल्खा व सदरमुकाम चरिकोटय् निथी लाखे प्याखं पिकाइगु खः। जिल्ला प्रशासन ज्याकु दोलखालिसेंया समन्वयलय् दोलखाय् लाखेप्याखं क्यगु खः।