साःफार्म मि नल , ५ म्ह साः सीत

साःफार्म मि नल , ५ म्ह साः सीत
सामाजिक संजाल


जेठ ८ - येँया कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाया वडा नम्बर ७ लक्ष्मिनारायण देगः लिक्क दुगु  साः फार्मय् मि नयाः न्याम्ह साः पुना सीगु दु । काभ्रेया खड्क ढकालं मुलपानीइ सञ्चालन याःगु साःफार्म थाै चान्हय् मि नःगु प्रहरीइ धागु दु ।

प्रहरीया कथं मि नःगुया कारण सिइमदुनिइ । तर फार्मय् दुगु निगू लख तका, न्याम्ह साः व साःया दाना मि नयाः नष्ट जुसेलिइ झिंप्यगू लख झिच्याद्वः न्यासः तकातिया नोक्सानी जुगु दु । घटनायात कया अनुसन्धान जुयाच्वगु प्रहरीइ धागु दु ।