नेपालय् कोरोना भाइरसया जिनया अनुसन्धान सुरु

नेपालय्  कोरोना भाइरसया जिनया अनुसन्धान सुरु


बैैशाख २४ - नेपालय्  कोरोना भाइरस, कोभिड– १९ या अणुवांशिक (जिन) या अनुसन्धान शुरू जुगु दु।

थुकिया  लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयया नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ं जिनलिसे सम्बन्धित थीथी वैज्ञानिकलिसें सहलह यागु खः। कोभिड–१९ या थीथी जिन दुगुलिइ अध्ययनं नेपालय् दुगु जिन गुगू खः धकाः सिइकिइ ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्या रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालं नेपालय् वगु जिन गज्यागु धकाः अध्ययन शुरु जुगु धयादिल।

वयकया कथं कोभिड–१९ या कारणं मेगु देशय् महामारी जुयाच्वंगु व ल्वगि सिइगु अवस्था वगु तर  नेपालय् धासाः सङ्क्रमितया अवस्था सामान्य दुगुलिइ जिनया अनुसन्धान यायेमाःगु खः।

अध्ययनया लागि नेपालय् दुपिं जिनविज्ञ, संस्था व विदेशय् दुपिं वैज्ञानिकलिसें न सहलह यागु खः। आःतकया अध्ययनं “नेपालय् कोभिड–१९ या लक्षण बिना हे सङ्क्रमण खनेदुगु खः। गूगू जिनं मनुलय्  सङ्क्रमण यानाच्वंगु धकाः अध्ययन  लिपा पुष्टि जुइ धकाः वयकलं धयादिल ।अध्ययनं नेपालय् अमेरिका, चीन, भारत व मेगु देशय् दुगु जिन दु वा मदु धकाः सिइकेफइगु कोभिड– १९ सम्बन्धित प्रयोगशाला सल्लाहकार समितिया दुज न जुयादिम्ह खनालं धयादिल।

वयकया कथं सङ्क्रमित फुक्कंसिगु स्वाब सङ्कलन याना जिन गुगु कथंया खः धकाः सिइकिइ लिसें जिनया अध्ययन याना नेपालय् दुगु जिनया तहगत वर्गीकरण  न याइ।

जिन थ्व खः धकाः म्हःसिइके फतकि कोभिड– १९ या उपचारया लागि माःगु भ्याक्सिन व वास सिइिकेफइगु वयकया धापू दु।