आः कायम लकडाउन साउन ७ गतेतक थप

आः कायम लकडाउन साउन ७ गतेतक थप


असार १६ - सरकारं आः कायम लकडाउनयात साउन ७ गतेतक थप यायेगु निर्णय याःगु दु।

म्हिगः बहनी च्वंगु  मन्त्रिपरिषद बैठकं थथे निर्णय याःगु खः । प्रदेश, जिल्ला व पालिकां धासाः केन्द्रलिस समन्वय याना ठायकथं लकडाउन क्वातुकेगु वा छ्वासुके फइगु जुगु दु। सरकारया थ्व निर्णयकथं साउन ७ तक सार्वजनिक गाडी न्ह्याके फैमखु धासाः  निजी गाडी आःथें हे जोर बिजोर प्रणाली कथं न्ह्याइ। शिक्षण संस्था न बन्द जुइसाः अनुमति कयातगु बाहेक मेगु जहाज धासाः ब्वइमखु ।

अथेहे  स्वनिग दुहाँवयेत सिफारिस अनिवार्य जुगु दु । अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनय् च्वनेगु प्रतिवद्धतानापं पालिकापाखें सिफरिस कया वइपिन्त जक स्वनिग दुहाँवयेके बिइगु सरकारं निर्णय याःगु दु ।