थाैं काैलाथ्व नवमी, स्याकुत्याकु

थाैं काैलाथ्व नवमी, स्याकुत्याकु


असोज २८ - थाैं काैलाथ्व नवमी, मोहनीया गुन्हुया दिं महानवमी, स्याकुत्याकु।

न:लास्वनेगु दिं खुनु प्यूगु न:लास्वां थौं थीथी शक्तिपीठय् देछाय्‌गु चलन दु। थौं हे दशैंघर व कोत लिसें थीथी शक्तिपीठय् हँय्, दुगु, खा व म्येय् बलि बिया: विशेष पुजा व सप्तसती पाठ याइ। भुयूफसि, तु, वा लैं पालेगु चलन दु सा नवरथ वनेगु झ्वलय् थौं सुथय् कंग:, लखुतीर्थया निधानतीर्थय् नन्दोपनन्द नागराजया पुजा जुइगु खः।

पुराण कथं महानवमीया दिं चामुण्डादेवीं रक्तबीज असुरयात संहार या:गुलिं थौंया दिंया विशेष महत्व दु। दानवीय शक्तियात दैवी शक्तिं संहार या:गु दिंया प्रतिक कथं थौं थीथी शक्तिपीठय् बलि बीगु चलन दु। थौं हे हनुमानध्वाखा लायकू लिसें नेपाली सेनाया व्यारेकय् नं बाजं थाना: बलि सहित जंगी निशानपुजा व कोतपूजा जुइगु खः।

थौं हे थ:थ:गु सवारी साधनयात नं बलि बिया: पुजा यायगु चलन दु। थौ नेवातय्सं छेँय् छेँय् चिधिपि मिसा मचायात मयूरया आसन दयेका न्ह्याउँगु लँ फिकाः समा याना कुमारी पुजा याइगु चलन दु ।

स्वनिग:या स्वगुलिइ तलेजु दर्शन यायत सर्वसाधारणया लागिं चायेकिगु परम्परा दु। महानवमी खुनु तलेजु भवानी साक्षात प्रकट जुइ धैगु जनविश्वासं दु । झिंन्हयगूगु शताव्दीइ जुजु जयप्रकाश मल्लं तलेजु भवानीनाप जू म्हितीगु बाखं दु। किम्वदन्तीकथं जुजुं तलेजुयात बांमला:गु दृष्टीं स्व:गुलिं अनं बिलिन जूगु धकाः धाइ। जुजु जयप्रकाशं क्षमा फ्वंबले तलेजुं दच्छिया छन्हु जक थ: प्रकट जुइगु व थ:गु प्रतीककथं कुमारी माजु पलिस्था यायगु सल्लाह ब्यूगु ख:। वहे कथं महानवमीखुनु तलेजु भवानी प्रकट जुइगु विश्वास दु। दकलय् न्हापां ख्वपय् तलेजु भवानी पलिस्था या:गु ख:। लिपा नेपा:गा: स्वंगू राज्य जुसेंलि येँ व यलय् नं तलेजु भवानी पलिस्था या:गु ख। एकान्तकुमारी कथं पुज्याइम्ह ख्वपया कुमारी हे न्हापा मूलकुमारी ख:। तर राजधानी येँय् चीकुसेंलि आ:वया: मूलकुमारी येँयाम्ह कुमारी हे जूव:गु ख:। जुजु रत्न मल्ल दकले न्हापा  तलेजु भवानीया देगः दयेकुगु जुसाः न आःयागु देगः जुजु महिन्द्र मल्लं झिखुसः व नीइदँय् दयेुकगु खः ।

अथे हे थौ हे कुमारी माजुयात तलेजु भवानीया दर्शन याके यंकेगु परम्परा दु। कुमारीयात तलेजु भवानीया हे छगू शक्तिया रुपय् पुज्यायेगु याः ।