मजिपाः लाखेया ख्वापाःयात आशनय् विज्याकल

मजिपाः लाखेया ख्वापाःयात आशनय् विज्याकल


भदौ १२ - येँयाःबले छवाःतक हुइकीगु मजिपाः लाखेया ख्वापाःयात प्राण न्यास पूजा याना आशनय् विज्याकुगु दु।

येँ महानगरपालिका वडा नम्बर २० मजिपात, लाखेननिया लाखेछेँय् दुगु प्राचीन चायागु पिलां बाःछि न्ह्यो पिकाःगु लाखेया ख्वाःपाः स्यंथाय् दयेकाः लंपू छिनाः पुंयाथासं म्हिगः लितहया आशनय विज्याकुगु खः । लाखेया ख्वाःपाः आशनय् बिज्याकाः न्यास पूजा लिपा सर्वसाधारणया निंतिं खुला याइगु खः ।

तर थुगुसिइ कोरोना भाइरसया जोखिमया कारण लाखेया ख्वापयाः आशनय् विज्याकेगु ज्या जक जुगु दु। सर्वसाधारणया लागि खुला यागु मदु। परम्पराकथं  लाखेया ह्याउँगु सँ तयेगु ज्या कन्हय् जुइखःसा कंस यःसिं थनाः उपाकु वनी खुनुनिसें लाखे पिकयाः येँया थी थी थासय् चाःहिकीगु खः ।तर थुगुसिइ अथे छुं न जुइमखु।