थीथी सार्वजनिक ठासय् कीटनाशक वासः  छ्वाकेगु ज्या जुयाच्वनकोरोना भाइरसया संक्रमणया जोखिम पाः यायेत थीथी सार्वजनिक ठासय् कीटनाशक वासः  छ्वाकेगु ज्या जुयाच्वगु दु । थ्वहे झवलय्  यल नः त्वाःलय् न:त्वा मंका: खलं:  वासः छ्वाकेगु ज्या यागु दु।