विश्वशान्तिया कामना यासें यलय् नृसिंह यात्रा जुल

विश्वशान्तिया कामना यासें यलय् नृसिंह यात्रा जुल


भदाै ११ - विश्वशान्तिया कामना याना  यलय् थौ उपाकलं साःया धाइगु नृसिंह यात्रा क्वःचागु दु।

उपाकलं सायाः न धाइगु नृसिंह यात्रा मल्ल जुजु सिद्धिनरसिहंया पालंनिसें  न्ह्यानावयाःच्वंगु खः। दँय दसं गुंलागा पंचमी खुन्हू यलय् थुगु जात्रा जुइगु खः।

यलया खुगू कुलया राजोपाध्याय समुदायं उमेरया वरिष्ठताया आधारय् पालपां फुक्क व्यवस्थापनया भाला कया उपाकलं सायाः नं धाइगु थुगु जात्रा संचालन यानावयाच्वंगु दु। थुगुसिइ गाःबहाः दुने चुकया कोमलेशानन्द राजोपाध्याय्या परिवारपाखें जात्रा संचालन जूगु खः। 

कोरोना भाइरसया जोखिमया कारणं ४ म्ह द्यःत जक तया गाःबहाः दुने चुकं जात्रा न्ह्याःगु खः। मेबलय् जुसाः बाजं नापं अप्सरागण सहित द्यःत विज्याना जात्रा जुइगुलिइ थुगुसिइ नृसिंह नाप लक्ष्मी, सरस्वती व प्रल्हाद जक जात्राय् दुथ्याइगु समितिं धागु दु।

जात्राया झवलय् बाजं थाना, प्रत्यक्ष भजन हाला नृसिंह द्यःगणया पुचलं गाबहाः, पिम्वहाः, क्वन्ति, कोबहाः, मंगः, लुँहिटी, इकुबहालः महाबौद्ध, टंगलः तिच्छु गल्ली, हौगः, इखालखु, पुर्णचण्डी लिसें थीथी थासय यात्रा याइगु चलन दु। तर थुगुसिइ साधारण किसिमं जक जात्रा जूगु खः। कोरोनाभाइरसया संक्रमणया जोखिमया कारणं अप्सरागणयात गाःबहालय् दुनेचुकय् जक दुथ्याकूगु खः। 

नेपाल सम्बत ७५१ अर्थात विक्रम सम्वत १६८८ निसें थ्व  जात्रा निरन्तर सञ्चालन जुयाच्वगु लिखित दस्ताबेज दु।