नौलिन भद्रकाली जात्राय् राजकिय पूजा जक जुइगु

नौलिन भद्रकाली जात्राय् राजकिय पूजा जक जुइगु


बैशाख १६ - येँय्या बूढानीलकण्ठ नगरपालिका वडा १३ स्थित चुनिखेलय्  नौलिन भद्रकाली जात्राया झ्वलय् राजकिय पुजा जक जुइगु जुगू दु।  दँय् दसं नौलिन भद्रकालि जात्रा बुद्ध जयन्तीबलय् शुरू जुइगु खःसा जात्रा खुन्हू तक जुइगु खः । थुगुसी  कोरोना भाइरसया संक्रमण पुंके मबिइत मनूत म्वः म्वः जुइगु ज्याखँ यायेमज्यूगु जुगुलिं गुठियारतलिसें सहलह ब्याकाः नौलिन भद्रकाली जात्राय् राजकिय पूजा जक यायेगु निर्णय जूगु  बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा नं १३ या अध्यक्ष श्रीकृष्ण श्रेष्ठं धयादिल। 

मेबलय् जुसाः जात्रा ज्वःछि परम्परागत बाजं नाप सिन्हं जात्रा याना द्यःतयगु खःजात्रा जुइगु खः।

जात्रा २३ गते शुरू जुया २५ गते पुजा, २६ गते  सिन्हं  जात्रा, २७ गते टुसालया टुपेकय्  खालि खः हयाः ततायात भागी याकिगु व  २८ गते टुपेकय् द्यःयात दुच्याकेगु ज्याधलः दुगु खः।