कोरोना संक्रमण जू/मजू सिइकेत १४१९

 सम्भावित सङ्क्रमितयात सरकारीस्तरं फोन यायेगु व्यवस्था

कोरोना संक्रमण  जू/मजू सिइकेत १४१९


बैशाख ३ -  नेपाल टेलिकमं  कोरोना भाइरस (कोभिड १९) या सङ्क्रमण जू/मजू धकाः जानकारी बिइत विशेष सेवा सुरु यागु दु । टेलिकम प्रयोगकर्तातयसं *१४१९# डायल याना सही लिसः ब्यूसाः कोरोनाया सम्भावित सङ्क्रमित लुइकेफुगु धकाः टेलिकमं धागु दु । म्हिगःनिसें प्रयोगय् वगु थुगु सेवां सङ्क्रमित लुइकेत ग्वाहालि जुइगु व  सम्भावित सङ्क्रमितयात सरकारीस्तरं फोन यायेगु व्यवस्था जुइ धकाः टेलिकमं धागु दु ।

*१४१९# डायल याना ज्वर वःगु/ मवःगु, मुसु वगु/मवःगु, सासः ल्हयाये थाकुगु/थाकु मजुगु, थः वा परिवारया दुजत विदेशं वःगु/मवःगु धकाः लिसः बिइमाः ।  थथे वःगु लिसःयात ब्वथला कोरोना सम्भावनाया शङ्का यागु नम्बर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिइ छ्वइगु व उखे हे  ग्राहकयात फोन वइगु टेलिकमं धागु दु ।