नेवाः छन्द कविता पुनर्जागरण अभियान न्ह्याइगु

नेवाः छन्द कविता पुनर्जागरण अभियान न्ह्याइगु


माघ २८ - महाकवि सिद्धिदास महाजुं न्ह्याकादीगु नेवाः छन्द कविता जागरण अभियानयात निरन्तरता विइगु आजुंनापं बीगु तातुनाः नेवाः छन्द कविता पुनर्जागरण अभियान न्ह्याकिगु जुगु दु।

येँया रामघाट त्वालय सोमबाः पोहेलागा द्वादशी खुन्हू नेवाः छन्द कविता प्रेमीपिनिगु मुँज्यां थथे अभियान न्हयाकेगु निर्णय यागु खः। मुँज्याय् लोककवि राजभाइ जकःमिंं नेवाः छन्द कविता पुनर्जागरण अभियानया अवधारणा पौ न्ह्यब्वयादीगु खः। द्वलंद्वः दँ न्ह्यःनिसे नेवाः पुर्खां संरक्षण यायां वयाच्वंगु छन्द शास्त्र न्हू पुस्तायात हस्तान्तरण व पुस्तान्तरण यानाः नेपालभाषा पद्य साहित्य धुकू च्वजायेकेगु हे अभियानया मू उदेश्य खः धैगु खँ थ्व अवधारणाय् न्ह्यब्वयातःगु दु । मुज्याय  वःगु सुझावयात दुथ्याकाः अवधारणा सर्वसम्मतं पारित याःगु खः ।

अथेहे मुज्यां नेपालभाषा पद्य कविताय् तःजिक योगदान यानादीपिं पुलांपिं कविपिन्त सम्मान यायेगु व न्हू च्वमिपिन्त प्रोत्साहन बीगु ग्वसाः दुगु थुगु अभियान राष्ट्रिय स्तरय् जक मखु थौंया न्हूगु प्रविधि छ्यलाः अन्तर्राष्ट्रिय् स्तरय् तक थ्व अभियान न्ह्याकेगु लिसें याकनं हे “कलकल” नांगु नेवाः छन्द काब्यिक पौ पिथनेगु व छन्दवद्ध चिनाखँ स्यनेकने ज्याझ्वः  न्ह्याकेगु नं निर्णय याःगु दु ।

छन्दकविताया अभियान न्ह्याकेत लोककवि जकःमिया कजिसुइ विमला मानन्धर, रत्नकाजि मन, मचाराजा महर्जन, डा. सुमन मानन्धर, अन्जना तम्रकार व राधेश्याम महर्जन दुथ्याःगु ज्यासना पुचः नीस्वगु दु।