थेचोय् संक्रमित मदु - वडा ज्याकु

थेचोय् संक्रमित मदु - वडा ज्याकु


असार २४ - यलया थेचोय सु नं कोरोना भाइरसपाखें संक्रमित मदुगु धकाः वडा ज्याकुथिइ स्पष्ट यागु दु।
गोदावरी नगरपालिका वडा ल्याः १२ ज्याकुथिइ बुधबाः सूच जारी याना थःगु वडा सु नं कोरोना संक्रमित मदुगु धकाः स्पष्ट यागु दु। 
म्हिगः स्वास्थ्य मन्त्रालयं नं  नियमित पत्रकार सम्मेलनय् यल थप १० म्हसिके कोरोना भाइरस संक्रमित थप जुगु जानकारी ब्यूगु खसाः स्वास्थ्य ज्याकु यलं पितब्यूगु धलखँय् गोदावरी नगरपालिका ठेचोया २४ दँया मिजंयाके संक्रमण जुगु धकाः धागुलिइ थाै वडा ज्याकुथिइ थःगु वडा सु नं संक्रमित मदु धकाः स्पष्ट यागु खः।