भ्यानं कुतुवया छम्ह घाःपा

भ्यानं कुतुवया छम्ह घाःपा


जेठ ६ - येँया मच्छेगाँमय् न्ह्यानाच्वगु भ्यानं कुतुवया छम्ह मिसाः घाःपा जुगु दु ।

म्हिगः बहनी चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा ल्याः ९ मच्छेगाँमय् न्ह्याःनाच्वंगु बा १७ ट २५४५ ल्याःया भ्यानं कुतुवया घाःपा जुयादिम्ह भोजपुरया ४० दँया गंगामाया रम्तेलया येँया महाकांलय् च्वंगु ट्रमा सेन्टरय् वासः जुयाच्वंगु प्रहरीइ धागु दु ।