विकाश नां घाना, नेवाः न्हंका हल

- विनोद सायमी

विकाश नां घाना, नेवाः न्हंका हल


विकाश नां घाना, नेवाः न्हंका हल
- विनोद सायमी
लाकाकाय् फुतले
लाका यंकल छेँबुँ ।।
ख्याना काय् फुतले
ख्याना यंकल छेँबुँ ।।१।।
झ्वःलिं बाय् थुनेगु
ह्वःताः माला जुल ।।
बिकाश नां घाना
नेवाः न्हंका हल ।।२।।
नेवाः सभ्यताया
गां देय् स्यंक वल ।।
म्वायेत माःगु बुँ व गुँ
तय् मन्त याना हल ।।३।।
सिना म्वाय् त्वति आः
सकलें दँ छधि जुया ।।
मंकाः झी जायेव
महिता ल्यना च्वनिला? ।।४।।
ल्हुति बालाजु बाईपासय् याःगु गैरन्यायिक सडक विस्तारयात कया च्वयातःगु चिनाखं खः)